Sleutelcontract

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van de huissleutel:

 

Hondenuitlaatservice Woudenberg verklaart hierbij dat de sleutel van ………………………………..

• Niet zal dupliceren

• Niet zal voorzien van een adres, maar alleen de naam van de hond(en)

• Zorgvuldig in huis zal bewaren

• Alleen op die dagen bij zich draagt waarop de hond(en) uitgelaten worden

• Alleen gebruikt ten behoeve van het uitlaten van de hond(en)

• Als de eigenaar om vraagt zal de sleutel onmiddellijk worden teruggegeven en komt dit contract te vervallen

• Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal Hondenuitlaatservice Woudenberg de eigenaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Hondenuitlaatservice Woudenberg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Voor akkoord eigenaar sleutel

Plaats                                                                                                                        Plaats

Datum                                                                                                                       Datum

Naam                                                                                                                        Naam

Hantekening eigenaar Handtekening                                                                           Hondenuitlaatservice Woudenberg

Download hier uw sleutel contract