Algemene voorwaarden

 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient jaarlijkse inentingen te hebben gehad en het liefst ook kennelhoest. Dit geldt zowel bij aanvang als tijdens de periode dat u gebruik maakt van de hondenuitlaatservice.
 • Zieke en loopse honden kunnen helaas niet mee. Een individuele wandeling is tegen aangepast tarief wel mogelijk.
 • Hondenuitlaatservice Woudenberg kan ten allen tijde een hond weigeren zonder reden.
 • U heeft een opzeg termijn van 24 uur.
 • De hond wordt bij u opgehaald en weer teruggebracht door Hondenuitlaatservice Woudenberg.
 • Hondenuitlaatservice Woudenberg is in het bezit van een huissleutel, waarvoor een sleutelcontract is getekend. En zal hier met de grootst mogelijke zorg mee omgaan.
 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA-verzekering
 • U blijft ten alle tijden zelf aansprakelijk (volgens de wet) voor uw hond.
 • Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijde diergeneeskundige hulp in te schakelen op kosten van de eigenaar.
 •  Zodra ik de hond ophaal krijgt de hond een label met daarop Hondenuitlaatservice Woudenberg en mijn telefoonnummer voor het geval de hond wegloopt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het weglopen van uw hond. Mocht het onverwachts toch voorkomen dat uw hond wegloopt, dan zal alles in het werk gesteld worden om de hond terug te vinden.
 • De hond moet minimaal 6 maanden oud zijn. Voor jongere honden kijken we naar een passende oplossing.
 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van te voren af te melden anders worden de kosten als nog in rekening gebracht .
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden dan terug betaald.
 • Hondenuitlaatservice Woudenberg heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten op te zeggen in geval van ziekte, privé- of familieomstandigheden, een weeralarm of extreme gladheid.
 • Hondenuitlaatservice Woudenberg is niet aansprakelijk voor verlies van de hond en/of toebehoren.
 • Uw hond zal loslopen tijdens de wandeling, tenzij anders is afgesproken. Tevens wordt er verwacht dat uw hond sociaal is en goed in groepsverband kan functioneren. En de basis commando’s kent zoals ‘hier’.
 • Hondenuitlaatservice Woudenberg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, verwondingen die uw hond op kan lopen of andere honden kan aanbrengen, infecties of andere aandoeningen.
 • De verantwoordelijkheid van de inentingen of het controleren op vlooien en teken en ”preventief” behandelen van vlooien en of teken en de kosten hiervan ligt te allen tijde bij de eigenaar.
 • U accepteert dat uw hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn. Hondenuitlaatservice Woudenberg probeert wel uw hond zo schoon en droog mogelijk door middel van handdoek thuis te brengen.

 

 Financiën

 • Hondenuitlaatservice Woudenberg werkt met maandfacturen. Dit werkt als volgt: rond de eerste van de maand ontvangt u per mail of per post een factuur voor de komende maand. U geeft voor de eerste van de maand door welke dagen de hond niet mee hoeft, zodat wij dit kunnen verrekenen in de factuur. Gaat uw hond extra mee, dan wordt dit doorberekend in de volgende factuur.
 • Betalingen dienen vooraf voldaan te worden.
 • Betalingen kunnen contant of middels een overschrijving (o.v.v. uw naam en de naam van uw hond) op de rekening van Hondenuitlaatservice Woudenberg worden voldaan.